Ny forskning från Uppsala universitet visar att minskad insulinkänslighet är förknippad med mindre hjärnstorlek och försämrade språkkunskaper hos äldre. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care.

Den huvudsakliga hormonella funktionen av insulin är att stödja kroppens glukosupptag och användning i muskler och fettvävnad. I en tidigare studie som nyligen publicerats i Molecular Neurobiology har dock Christian Benedict från Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet även visat att när insulin når hjärnan förbättrar det minnesfunktionen hos människor. Eftersom insulinets förmåga att stimulera glukosmetabolismen generellt minskar med åldern kan det vara så att detta hormon också påverkar det kognitiva åldrandet hos äldre.

I en ny studie har nu Christian Benedict tillsammans med kollegor från Uppsala universitet (Samantha Brooks, Håkan Ahlström, Lars Lind, och Helgi Schiöth), Storbritannien och USA systematiskt studerat 331 män och kvinnor i åldern 75 år. De har undersökt huruvida insulinkänsligheten är kopplad till hjärnans hälsa hos denna åldersgrupp. Hjärnstrukturen mättes hos varje deltagare med hjälp av magnetisk bildteknik så kallad MRT och deras språkkunskaper testades med hjälp av ett specifikt språktest där deltagarna ska nämna så många djur som möjligt på en minut.

– Vi fann att hos de personer vars insulinkänslighet fortfarande var hög var hjärnorna större och de hade mer grå substans i de regioner som är viktiga för just språkförmåga, jämfört med de personer som hade en nedsatt insulinkänslighet. Vi fann även att en högre insulinkänslighet var kopplad till ett bättre resultat på språktestet. Våra resultat ger en möjlig logisk förklaring till vår hypotes att åtgärder för en förbättrad insulinkänslighet, såsom motion, är lovande strategier för att motverka kognitivt åldrande i senare delen av livet, säger Christian Benedict.

Studiens data är hämtade från den större epedemiologiska studien Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS).

Benedict C et al. Impaired insulin sensitivity as indexed by the HOMA score is associated with deficits in verbal fluency and temporal lobe gray matter volume in elderly. Diabetes Care, in press.

Källa: Uppsala Universitet

Share →