Lunds universitet och Region Skåne bjuder in till pressträff i samband med invigningen av Centrum för palliativ forskning och utveckling. Tillsammans med flera aktörer i södra Sverige ska centrumet bedriva forskning, utbildning och kompetensutveckling och därmed bidra till att höja kvalitén på vården till dem som är i ett skede där igen bot längre står till buds och till dem som är i livets slutskede. Stora donationer, bland annat från Crafoordska stiftelsen, har bidragit till att centrumet nu kan invigas.

Dag: Måndagen den 11 februari
Tid: Kl. 13.30
Plats: G:a Gästmatsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Centrumet kommer att vara beläget på Medicon Village i Lund.
Palliativt centrum för forskning, utbildning och utveckling invigs i samband med ett seminarium på Medicon Village i Lund. Innan invigningen inbjuds pressen till en pressträff med bland annat följande medverkande:

• Ingalill Rahm Hallberg, senior professor vid Lunds universitet
• Roland Andersson, vicedekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet
• Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd,
• Carl Johan Fürst, nyrekryterad professor i palliativ medicin och chef för centrumet.

På plats finns också representanter från Crafoordska stiftelsen som tagit initiativ till satsningen och bidrar med betydande finansiering. Ytterligare en stor donator kommer att presenteras.

Anmälan: Journalister som vill närvara vid pressträffen anmäler sig till Johanna Sandahl, kommunikationschef vid Lunds universitets medicinska fakultet, 070 994 34 79, johanna.sandahl@med.lu.se

 

Källa: Lunds universitet

Share →