Nu tas ett större initiativ för att stärka forskningen om palliativ behandling och vård i södra Sverige. Lunds universitet och Region Skåne inrättar ett Palliativt centrum för forskning och utveckling, vilket invigs idag den 11 februari på Medicon Village i Lund.

Centrumet förverkligas genom betydande donationer från Crafoordska stiftelsen och Mats Paulssons stiftelse samt från Johanniterorden.
För att bygga upp centrumet har Lunds universitet rekryterat professor Carl Johan Fürst som är en av de nationellt ledande forskarna inom området.

– Den här satsningen är helt unik i Sverige och även internationellt. Den samverkan som sker mellan Lunds universitet och Region Skåne ger oss stora möjligheter att skapa ett nära samarbete mellan centrumet och den kliniska vardagen, säger Carl Johan Fürst.

Tillgången till palliativ vård i Skåne har tidigare varit olika beroende på var i Skåne man bor och kunskapsnivån inom vården har varit varierande. Region Skåne har nu beslutat om en enhetlig organisation för den palliativa vården för att ge alla medborgare likvärdiga möjligheter. Samtidigt har regionen, i samarbete med Lunds universitet, nu valt att satsa på forskning och utveckling av den palliativa vården genom att inrätta Palliativt centrum för forskning och utveckling. Centrumet har som uppgift att bedriva forskning, utbildning och vård- och kompetensutveckling. Den kunskap som genereras ska bidra till en kvalitetshöjning av både den allmänna och den specialiserade palliativa vården i Region Skåne. Målet är att bli nationellt och internationellt ledande forskningsmässigt.

– Palliativt centrum kommer att ge Skåne förutsättningarna att ligga i framkant inom palliativ vård och bidra till att denna utsatta patientgrupp och deras närstående ska få bästa tänkbara omvårdnad framöver, säger Birgitta Södertun, ledamot av Regionstyrelsen.

Initiativtagare till satsningen är Crafoordska stiftelsen som bidrar med en donation på 7,5 miljoner kronor.

– Crafoordska stiftelsen engagerar sig i ny och banbrytande forskning. Den palliativa vården har inte varit prioriterad och nu vill vi vara med och ta ett ansvar när man tar ett seriöst steg för att öka kunskapen om hur man bäst och mest empatiskt möter en människa i livets slutskede, säger Ebba Fischer, ordförande i Crafoordska stiftelsen.

Vid dagens invigning tillkännager Mats Paulsson att han också donerar 7,5 miljoner kronor.

– Det är bra att det nu görs en rejäl satsning på forskningen inom den palliativa vården. För mig är det mycket angeläget att det byggs upp en enhetlig organisation som kan erbjuda den kvalitet och den kompetens som denna utsatta patientgrupp så väl behöver. Ambitionen är att detta skall utvecklas till en ledande forskningsenhet i Sverige och jag är glad att den förläggs till Medicon Village i Lund, som har goda förutsättningar att genomföra detta, säger Mats Paulsson.

Region Skåne avsätter inledningsvis 4,5 miljoner kronor de första två åren och Lunds universitet har beslutat om en finansiering på 7,5 miljoner kronor de första fem åren. Andra viktiga finansiärer är Johanniterorden i Sverige samt Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola som är med i satsningen genom att tillsätta forskar- och doktorandanställningar som blir en del av centrumet. Palliativt centrum kommer att organisatoriskt placeras inom Primärvården Skåne och de akademiska tjänsterna placeras vid Lunds universitet och de medverkande högskolorna. Platsen för centrumet blir på Medicon Village i Lund.

Vad är palliativ vård?
De som drabbats av en dödlig sjukdom kan ha allt från några dagar till flera år kvar att leva. Under den perioden, och särskilt under den sista levnadsfasen, har man särskilda behov av lindrande behandling, vård och omsorg. När det inte längre finns behandling som kan bota måste vården inrikta sig på att lindra lidande, exempelvis smärta, trötthet, eller andra symptom. Palliativ vård ska så långt som det är möjligt bidra till livskvalitet, såväl fysiskt, psykiskt som existentiellt.

För mer information:
Carl Johan Fürst: 070-874 76 00, CarlJohan.Furst@med.lu.se
Birgitta Södertun: 0768-89 01 63. birgitta.sodertun@skane.se
Ingalill Rahm Hallberg: 046-222 62 04, Ingalill.Rahm_Hallberg@rektor.lu.se

Samtliga medverkar under eftermiddagen den 11 februari i invigningen av centrumet. Vill du nå dem innan kl 16:30, kontakta Medicinska fakultetens kommunikationschef Johanna Sandahl, 0709-94 34 79

Källa: Lunds universitet

Share →