Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Att yrsel och fall är nära sammakopplat vet vi, men en ny avhandling från Lunds universitet visar att riskfaktorerna är många och behovet av stöd och hjälp individuella. Vården måste utveckla nya metoder för att möta olika behov.

– Nedsatt syn var till exempel en riskfaktor bland de som var mellan 60-80 år och trötthet var en bidragande orsak bland de över 80 år. Det betyder att man måste utgå från personens situation när man förebygga fall, säger Ulrika Olsson Möller, fysioterapeut som nyligen presenterat sitt avhandlingsarbete.

Dagens rekommendationer för fallprevention riktar sig främst till friska äldre. Men när det gäller sköra äldre dvs. äldre som har omfattande behov av hjälp och stöd, krävs andra åtgärder. De behöver en mer omfattande undersökning för att hitta riskfaktorer och de behöver också stöd för att träna sin balans, vilket är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna.

– Vi vet att balansträning kan förebygga fall. Men det kan vara svårt för sköra äldre att utföra träningen på egen hand. Det räcker inte att bara ordinera övningar, det krävs stöd och att personal finns på plats för att kunna hjälpa när det behövs.

Det behövs också bättre mätinstrument för att hitta de äldre som är i riskzonen att falla, betonar Ulrika Olsson Möller. Det finns flera sådana test men de är skapade för att användas i typiska vårdmiljöer som sjukhus eller vårdcentraler. Problemet är att de flesta äldre vårdas i sina hem och därför behövs instrument som fungerar även där.

– Vi har testat flera instrument, men fann inget som var speciellt lämplig att använda i hemmet. Det betyder att vi behöver utveckla nya metoder för just den här gruppen.

Ulrika Olsson Möller undersökte också hur äldre personer med kronisk yrsel upplever sin vardag. Det är viktigt att förstå hur de har det eftersom man vet att de har en mycket hög fallrisk, säger hon. Resultatet visade att de, trots diagnos och behandling, levde i en ständig otrygghet och att de kämpade för att klara av sin vardag.

Det visar hur viktigt det är att koppla behandlingen till den äldres vardag. Även om personen tränar upp sin balans och blir bättre ur vårdens mått mätt, är det inte samma sak som att personen själv tycker att de får en högre livskvalitet och kan hantera sin vardag bättre, avslutar Ulrika Olsson Möller.

Ulrika Olsson Möller disputerade i ämnet vårdvetenskap med inriktning fysioterapi den 18 september. 

Avhandlingens titel: Falls and dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management intervention.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier

1) en epidemiologisk studie som undersökte förekomst och riskfaktorer för fall eller yrsel I olika åldersgrupper
2) en intervjustudie med syfte att undersöka äldre personers erfarenheter av hur dagliga livet påverkas av att leva med långvarig yrsel

3 och 4) undersökte effekterna av en sk ”case management”-intervention (Projekt Närsjuksköterska)till sköra hemmaboende äldre personer

Länk till avhandlingen

 

Källa: Lunds universitet

Share →