Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Västra Götalands-regionen och förekomsten har ökat betydligt de senaste tio åren. Men knappt hälften av patienterna med gikt får en förebyggande behandling. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin, den första i Norden som undersökt hur vanligt förekommande gikt är.

Gikt är en kristallartrit, där förhöjda halter av urinsyra faller ut som kristaller i leder och mjukdelar, vilket ger upphov till en kraftigt smärtsam inflammation som kommer i attacker och spontant avklingar efter en till två veckor. Oftast drabbas stortåleden, men även knän och andra leder kan drabbas.

Sjukdomen är vanlig över hela världen, vanligast hos den lite äldre befolkningen samt vanligare hos män än hos kvinnor.

Första studien i Norden

Förekomsten av gikt i världen ligger på 2-3 procent av befolkningen och det finns studier från flera europeiska länder men varken i Sverige eller i någon av de andra nordiska länderna har någon tidigare studie om förekomsten av gikt gjorts.

I en ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersöktes förekomsten av gikt i Västra Götalands-regionen.

– Då VGR är representativt för Sverige tror vi att dessa data även är representativa för Sverige, säger Mats Dehlin som är överläkare i reumatologi och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Nästan 50-procentig ökning

Sudien visar att gikt år 2012 förekom hos 1,8 procent av befolkningen i VGR, 20 år och äldre, med en incidens (nyinsjuknande) på 190 fall per 100 000 personer och år.

– Vår studie visar också att gikt blev vanligare för varje år från 2005 till 2012, med en nästan 50-procentig ökning i nyinsjuknande under den tiden. Förebyggande behandling med uratsänkande läkemedel föreskrevs endast till 42 procent av patienterna med gikt år 2012, säger Mats Dehlin.

Uratsänkande läkemedel

Målet med studien var att både beskriva prevalens (förekomst) och trender i incidens (nyinsjuknande) av gikt, samt dess behandling med uratsänkande läkemedel (förebyggande behandling mot gikt) i Västra Götalands-regionen från år 2002 till 2012.

Forskarna använde sig av regionala och nationella register samt kartlade den förebyggande läkemedelsbehandlingen mot gikt med hjälp av Läkemedelsregistret.

– Det finns billig och effektiv behandling sedan många år tillbaka men den används i otillräcklig omfattning. Varför det är så håller vi nu på och undersöker, säger Mats Dehlin.

Studien Incidence and prevalence of gout in Western Sweden publicerades i den vetenskapliga tidskriften Arthritis Research & Therapy i juli.

Källa: Sahlgrenska Akademin

Share →