Historiska fragment, från Nordisk Geriatrik till Svensk Geriatrik

Tidskriften Nordisk Geriatrik grundades 1998. Chefredaktör var dr Åke Rundgren. Tidskriften, som producerades av Informa Healthcare med Håkan Pårup som ansvarig utgivare, gavs ut med fyra nummer per år fram till 2010 då den fusionerade med Primärvådens Nyheter, och kallades då I Vården. 2011 tog tidskriften ett sabbatsår. I mars 2012 publicerades det första numret av Svensk Geriatrik. 2015 tog prof. Gunnar Akner över redaktörsstolen efter Åke Rundgren.


Svensk Geriatrisk Förening (SGF) utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.