Svensk Geriatrik, ny tidskrift av Svensk Geriatrisk Förening

Svensk Geriatrisk Förening (SGF) kom ut med sin första utgåva av Svensk Geriatrik i mars 2012. Tidskriften har ersatt Nordisk Geriatrik som tidigare var språkrör för SGF.

Svensk Geriatrik har i uppdrag att bevaka vetenskap, medicinsk forskning, behandling och omvårdnadsfrågor inom området geriatrik och äldrevård.

Svensk Geriatrik vänder sig i huvudsak till professionen som verkar kliniskt och medicinskt inom geriatrik, äldrevård och äldreomsorg – framför allt geriatriker, allmän­läkare, sjuksköterskor och dietister.

Tidskriften utkommer med 4 utgåvor/år


Svensk Geriatrisk Förening (SGF) utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.