Bättre vård av äldre – målet med ny ortogeriatrisk vårdavdelning

Akademiska sjukhuset öppnar en ortogeriatrisk vårdavdelning. Tanken är att äldre personer som brutit höftleden eller axeln och samtidigt har andra sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes eller kol ska få ett optimalt omhändertagande under hela vårdtiden.

– Personer över 75 år med andra sjukdomar förutom ett benbrott är en växande patientgrupp på Akademiska sjukhuset. Studier både i Sverige och internationellt visar dessutom att orsaken till att äldre personer ramlar och bryter sig ofta är försämring av hälsan, exempelvis att de fått sämre lung- eller hjärtkapacitet eller att de blivit dementa. På den nya vårdavdelningen samlar vi både ortopedisk och geriatrisk kompetens, säger verksamhetschef Katarina Lönn.

Den nya ortogeriatriska vårdavdelningen får 17 vårdplatser och kommer i att bemannas med personal från ortopeden. Dessutom anställs en specialist inom geriatrik eller internmedicin, en satsning som görs gemensamt av tre verksamhetsområden: geriatrik, internmedicin och ortopedi. Detta är ett helt nytt grepp inom Landstinget i Uppsala län.

– Vårt mål är att patienterna både före och efter operationen ska få bästa möjliga vård, så att de kan skrivas ut i bättre skick och fler kan flytta tillbaka till sitt vanliga boende. Internationella studier från bland annat Danmark och Tyskland visar att dödligheten hos äldre som opererats för höftledsfraktur kan halveras året efter om de får rätt omhändertagande under sjukhusvistelsen, tillägger Katarina Lönn.

 

Källa: Akademiska Sjukhuset i Uppsala