Bodil Jönsson om åldrande i Aula Nordica den 17 november kl 13-16

Bodil Jönsson talar med utgångspunkt från sin nya bok ”När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid”, om vilsenhet, missförstånd och möjligheter förknippade med att bli gammal i modern tid.

Vårdalstiftelsen, Carema Care och Pfizer har under 2011 anordnat en seminarieserie om en ny syn på åldrande tillsammans med författaren Bodil Jönsson. Nu har turen kommit till Umeå och Aula Nordica – torsdagen den 17 november, klockan 13.00–16.00.

Förutom Bodil Jönsson deltar en panel bestående av forskare från Umeå universitet och lokala politiker som reflekterar kring ämnet ”en ny syn på åldrande” och vad det innebär för oss som individer men även hur forskning och politik påverkas.

Seminariet avslutas med en allmän diskussion och debatt tillsammans med åhörarna.

– De seminarier som hittills hållits har varit mycket välbesökta och uppskattade, säger Thorbjörn Larsson, vd för Vårdalstiftelsen.

Bodil Jönsson är tidigare professor i fysik, professor emerita vid Lunds universitet. Hon blev känd för den breda allmänheten genom TV-programmet Fråga Lund där hon svarade på frågor om fysik. Det riktiga genombrottet utanför den akademiska världen fick hon som författare med boken “Tio tankar om tid” som kom ut 1999.

Paneldeltagare: Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, Eva Lindh Waterworth, professor i informatik, Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Eva Andersson, socialnämndens ordförande i Umeå kommun (S) och Elmer Eriksson, ledamot i Socialnämnden i Umeå kommun (M).

När: Torsdagen den 17 nov, kl. 13.00–16.00
Var: Aula Nordica, Universum, Umeå universitet

En kort pressträff hålls med Bodil Jönsson kl 12.15-12.45 i Universum, Restaurang Hjortron, Chambre Separée.

Seminariet arrangeras i samarbete med Umeå universitet.

Källa: Umeå Unversitet