Undernäring ger onödigt lidande

Äta bör man annars dör man. Den gamla drastiska devisen står sig alltjämt. Det handlar om äldres matvanor – nu också på film! Många äldre drabbas idag av undernäring när aptiten och intresset för att laga mat minskar.

– Vi vet sedan länge att immunförsvaret hos underviktiga sviktar och därmed löper de en större risk att dö, säger professor Sölve Elmståhl vid Skånes universitetssjukhus.

Ålder och vissa kroniska sjukdomar ökar dramatiskt risken för undernäring. Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring och bland äldre kroniskt sjuka är närmre hälften undernärda. Detta ökar risken för bland annat tryckskador, fall och infektioner och ger ett onödigt lidande. Kunskapen om matens och näringens betydelse ökar successivt inom vård och omsorg, men det är ett område som behöver ytterligare uppmärksamhet.

Välkommen till presskonferens onsdagen den 16 november kl 11:00, på
CRC Ingång 72 (Clinical Research Center), Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Ni möter:

Sölve Elmståhl, professor i geriatrik

Jeanette Sjölander, dietist, Skånes universitetssjukhus

Eva Brandt, distriktssköterska, Malmö stad

Jesper Aspegren, medverkar i filmen

Gullan Berg, pensionär, medverkar i filmen


I en serie filmade inslag presenterar bland andra professor Sölve Elmståhl, kocken Tareq Taylor och journalisten Jesper Aspegren fakta i trevlig underhållning där även komikern Sven Melander gör några finurliga nedslag tillsammans med Gullan Berg, 82.

Genom samverkan mellan Skånes universitetssjukhus och Malmö stad vill vi i en gemensam satsning lyfta fram matens viktiga betydelse för äldre som riskerar undernäring. Kostråd vid sjukdom och viktnedgång avviker ofta från andra kostråd för friska eller överviktiga.

 

Källa: Skånes universitetssjukhus