Varför åldras vi som vi gör?

I den nya antologin Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi belyses många olika perspektiv på äldre och åldrande. Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psyko­logiska, sociala och funktionella – påverkar åldrandet och hur olika individer hanterar åldrandet på olika sätt.

Gerontologi handlar om varför vi åldras som vi gör och vilka förändringar som sker. Antologin är indelad i tre delar. Den första ger en introduktion till ämnet gerontologi och belyser hur det är att åldras i Sverige med olika förutsättningar. Den andra handlar om hur vi åldras i ett biopsykosocialt perspektiv. I den tredje delen diskuteras frågor som kan uppstå när man under åldrandet behöver stöd av omsorg.

Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi  är skriven för högskoleutbildningar inom vård, omsorg och medicin. Den är också till nytta för yrkesverksamma inom området samt för andra som vill öka sin kunskap om äldre och åldrande.

Författarna är alla verksamma inom forskning eller praktik och har gedigen kunskap inom sina områden. Huvudredaktör är Marie Ernsth Bravell, universitetslektor vid Institutet för gerontologi och äldrestrateg i Jönköpings kommun. Hon är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i gerontologi.

Innehållsförteckning:
Del I. 
Åldrandet – en utmaning på alla nivåer
1. Gerontologi – vad är det?
2. Med äldreomsorgen i tiden
3. De äldre i samhället 
4. Invandrarskap och hög ålder – att åldras i Sverige som invandrare

Del II. Vad händer när vi åldras?
5. Biologiskt åldrande 
6. Funktionellt åldrande 
7. Psykologiskt åldrande 
8. Socialt åldrande
9. Sexualitet och åldrande

Del III. Att åldras med omsorg
10. Äldre människors rättigheter 
11. Geriatrik och psykogeriatrik 
12. Förhållningssätt i vården och omsorgen av äldre 
13. Vård i livets slutskede bland de allra äldsta 
14. Teknik och åldrande 
15. Prevention

Fakta om boken
Titel: Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi
Författare: Marie Ernsth Bravell, huvudredaktör
ISBN 978-91-7205-754-8
Utgivningsår 2011
384 sid
Pris: 375:- exkl. moms

 

Källa: Gothia Förlag