Hur kan måltidssituationen för äldre förbättras?

Vinnova beviljar 13,8 miljoner kr till fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt i Gävleborgs län

Vinnova har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för äldre. Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ägare av projektet som ska genomföras i samarbete med fyra kommuner i länet, Region Gävleborg samt Region Skåne. Både regionala som nationella organisationer kommer att knytas till projektet.

– Maten och måltiden är en fråga om livskvalitet. Många äldre äter för dåligt och frågan är hur man kan ändra på det. För att hitta nya lösningar på hur äldre ska få sina måltider måste vi upphandla på andra sätt, säger Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg. Med projektet vill vi skapa en plattform för test och genomförande av innovativa lösningar.

Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade: offentliga beställare, upphandlare, offentliga utförare, företag som är verksamma inom livsmedelsbranschen, men även företag inom logistikområdet och transportsektorn.

Eftersom området är komplext och behoven samtidigt stora så är målsättningen att innovativa upphandlingar, såväl katalytiska som förkommersiella, ska genomföras.

– Valet av upphandlingsform kan komma att prövas under projektet, säger Johan Almesjö.

Pilotprojekt i fyra kommuner

Fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner har valts ut för pilotstudier: Gävle, Ljusdal, Ockelbo och Hudiksvall. Att valet föll på just dessa kommuner beror på att de har en bra geografisk spridning och storlek. Innehållet i pilotprojekten kommer att se olika ut:

– Gävle – Köpa och utveckla dagens entreprenadlösningar

– Ljusdal – Distribution, leveranser och logistik

– Ockelbo – Ny helhetslösning för mat på ett särskilt boende för äldre

– Hudiksvall – Närproducerade leveranser, andra aktörer och miljöaspekter.

Betydelsefullt projekt inte bara för Gävleborg

Region Gävleborg är en av projektets medfinansiärer och ser mycket positivt på att forskning och utveckling av det här slaget bedrivs i länet:

– Det här projektet stärker vår regions attraktionskraft, säger Sven-Åke Thoresen, ordförande i Region Gävleborg.

Projektet handlar i slutänden om ökad livskvalitet för de äldre, samhällsnytta och utveckling av offentliga köp i Gävleborgs län. De slutsatser som dras kommer också att vara användbara för andra delar av landet och även inom EU.

Källa: Region Gävleborg