Utbildningsstart för värdegrundsarbete inom äldrevården

I dag den 30 januari samlas cirka 350 personer som arbetar inom äldreomsorgen på UKK för att påbörja Uppsala universitets utbildning som ska ge kursdeltagarna kompetens att leda ett värdegrundsarbete inom sina organisationer.

Uppsala universitet ska de närmaste två åren utbilda befattningshavare inom äldreomsorgen på kommuner, idéburna organisationer och företag i stora delar av landet. Uppdraget har universitetet fått av Socialstyrelsen och regeringen. Utbildningen vänder sig till biståndshandläggare, enhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt medicinskt ansvariga för rehabilitering. Kursstart sker denna första omgång i Uppsala, Malmö, Nässjö och Umeå med deltagare från hela landet.

– Intresset har varit mycket stort. Vi har fått in närmare 800 anmälningar till vårens kursstarter i de fyra regioner där Uppsala universitet erbjuder utbildningen, säger Anna Stendahl, projektledare på avdelningen för uppdragsutbildning.

Utbildningen är nätbaserad, går på kvartsfart och är anpassad för yrkesverksamma. Deltagarna läser etik och sätter sig in i den nya lagstiftningen som lyfter fram välbefinnande och värdighet i omsorgen av äldre. Etiska dilemman i filmer som man ser tillsammans används som utgångspunkt för diskussioner och inlämningsuppgifter. Utöver detta ingår också betydelsen av kommunikation och ett moment som handlar om hur man genomför ett förbättringsarbete på en arbetsplats.

– Målet är att deltagarna ska komma fram till vad som behöver förändras i den egna organisationen och hur de kan implementera den nya värdegrunden i sin verksamhet, säger Barbro Wadensten, universitetslektor och ansvarig för innehållet i utbildningen.

Läs mer om den nya lagstiftningen och Socialstyrelsens uppdrag. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-1-7

Källa: Uppsala Universitet