Aktivt åldrande i ett samhälle för alla åldrar

Europaåret för ett aktivt åldrande, Äldreåret 2012, inleds den 8 februari i samband med mässan ”Seniorliv i världsklass” i Stockholm. Statens folkhälsoinstitut kommer återkommande under Äldreåret att uppmärksamma vikten av ett hälsosamt åldrande.

– Femtio procent av kvinnorna och sextio procent av männen i åldern 65-84 år uppger i Nationella folkhälsoenkäten att de har ett bra hälsotillstånd. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från både samhällets och individens sida kan förbättra livskvalitet och minska samhällets kostnader för vård och omsorg, säger Sarah Wamala, generaldirektör.

Även om det naturliga åldrandet aldrig kan undvikas går det att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande insatser under hela livet blir allt viktigare i takt med att vi lever längre. Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete.

Tanken med Europaåret för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret) är att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång, där grunden är ett samhälle för alla åldrar. Europaåret kommer att uppmärksammas i EU:s samtliga medlemsstater.

Folkhälsoinstitutet medverkar i genomförandet av Äldreåret genom att särskilt uppmärksamma betydelsen av ett hälsosamt åldrande. Vid invigningen av ”Seniorliv i världsklass – mötesplats för engagerade i dagens och morgondagens arbete för ett gott seniorliv” lanseras Äldreåret 2012. Där medverkar bland andra barn- och äldreminister Maria Larsson, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala.

Under mässan anordnar Folkhälsoinstitutet i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet) och Tema Likabehandling, EU-kommissionen i Sverige, Socialstyrelsen samt Statens kulturråd seminarier och föredrag om hälsosamt åldrande, myter om äldre i arbetslivet och kultur för äldre.

För mer information:
www.kistamassan.com/events/seniorliv
www.fhi.se/halsosamtaldrande

Källa: Statens Folkhälsoinstitut