Transplantation av broskhinna – ny behandlingsmetod vid artros i underarmen

Transplantation av broskhinna från revbenen, så kallad
perichondrietransplantation, är ett nytt behandlingsalternativ vid
ledförslitning i armen orakad av artros. Metoden har utvecklats av
handkirurger på Akademiska sjukhuset och tidigare med framgång använts
framförallt på knogleder i handen. Transplantationsmetoden presenteras på
kirurgdivisionens vårmöte den 12 april.

– Fördelen är med att rekonstruera slitna leder med broskhinna är att man
använder kroppsegen vävnad och därmed undviker främmande kroppsreaktioner
och lossningsproblematik som kan uppstå efter proteskirurgi. Och jämfört
med steloperation, det andra behandlingsalternativet, blir armen mer
rörlig, säger Bertil Vinnars, handkirurg på Akademiska sjukhuset, som
utvecklat den nya metoden tillsammans med kollegan Torbjörn Vedung.

Den vanligaste orsaken till förslitning i underarmens rotationsled är att
man bryter handleden när man halkar och tar emot sig med handen. Om
benbrottet läker i fel vinkel kan det på sikt uppstå artros
(broskförslitning) i leden vilket är ett mycket svårbehandlat tillstånd.
Dagens proteser har, enligt Bertil Vinnars, en begränsad livslängd som
innebär att man inom ett antal år kan ställas inför ett ännu större problem
när protesen måste bytas ut.

Upprinnelsen till den nya transplantationsmetoden var intresset bland
plastikkirurger för deformerade öron hos brottare, så kallade blomkålsöron,
som orsakas av blödningar under broskhinnan. Under ledning av professor
Tord Skoog inleddes en serie studier vid Akademiska sjukhuset under
1970-talet där man undersökte broskhinnans (perichondriets) förmåga att
bilda brosk. Resultatet blev metoden där man tar broskhinna från revben och
transplanterar till leder. Hittills har mellan 50 och 100 sådana
operationer gjorts på fingerleder med goda resultat och nu har alltså
metoden introducerats för behandling av komplex
handleds/underarms-problematik. Metoden fungerar på ledskador orsakade av
yttre trauma, men också vid rena förslitningsskador.

– En av våra patienter med medfödd broskförslitning i underarmens
rotationsled kan ett halvår efter operationen använda handleden nästan
normalt. Det nya brosket har läkt in, värken är borta och personen har
återfått god rörlighet och styrka. Det är sannolikt första gången i världen
som metoden använts för att rekonstruera just denna led, avrundar Bertil
Vinnars.

Källa: Akademiska sjukhuset