Rehabilitering av äldre, konferens i Stockholm 6-7 november 2012

Unik konferens med fokus på äldrerehabilitering

Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Behovet av äldreomsorg ökar och rehabilitering blir en allt viktigare insats. Under dessa två dagar har vi därför samlat ledande experter och framgångsrika praktikfall för att hjälpa dig att möta behovet på ett effektivt sätt och få de praktiska verktygen du behöver.

Rehabilitering av äldre är en investering!

Du får bland annat lyssna till hur du kan stärka ditt team och utveckla er äldrerehabilitering. Gun Aremyr berättar vilka kognitiva stöd du ska erbjuda äldre med demens, Östhammars kommun presenterar sitt framgångsrika korttidsboende och Maritha Markusson ger dig verktygen för att utveckla hemrehabiliteringen. Dessutom kommer du att få lyssna till hur du ska mäta och utvärdera äldrerehabilitering och varför det är en vinst för både individen och samhället. Ta chansen att vidareutveckla din kompetens!

På konferensen får du lära dig:
• Hur du organiserar rehabilitering och funktionsträning för äldre med många diagnoser, symptom och funktionsnedsättningar
• Bättre samverkan personalen emellan
• Stöd och rehabilitering för äldre drabbade av stroke och demens

För fullständigt program i PDF, klicka här

Ur programmet:

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende 
Fokus: Rehabilitering
Ulla Gurner, Utredare, SKL och Äldrecentrum

Rehabilitering av äldre är lönsamt! Så använder vi ADL-trappan för att utvärdera och mäta resultat
Camilla Arvidsson, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering & Johanna Skarsgård, Enhetschef, Kalmar kommun

Kognitivt stöd för personer med en demenssjukdom
Gun Aremyr, Föreläsare inom demensområdet

För fullständigt program i PDF, klicka här

Varmt välkommen till konferensen där vi sätter de äldres behov i centrum!