Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL

Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL

Andelen kvinnor som dör i sjukdomen KOL i Sverige har ökat med 74 procent sedan 1997. Bland män är läget i stort sett oförändrat under samma period. Det visar Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012.

− Kvinnor drabbas hårdare av KOL än män. De insjuknar tidigare i livet, behöver mer vård och dör oftare av sjukdomen. Får inte forskningen mer resurser för att bekämpa sjukdomen kommer dödligheten att fortsätta öka, säger professor Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

I dag dör fler kvinnor än män i sviterna av KOL. Från 1997 till 2011 har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat från 17,28 till 30,06 per 100 000 invånare – en ökning med 74 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL minskat med 0,4 procent, från 26,38 till 26,27 per 100 000 invånare. Det visar Hjärt-Lungfondens sammanställning baserad på ny statistik från Socialstyrelsen, som publiceras i Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012.

− KOL är den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. För att kunna vända utvecklingen krävs mer forskning och att vården blir bättre på att upptäcka sjukdomen i tid, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen.

Under juli och augusti uppmärksammar Hjärt-Lungfonden KOL genom att informera om sjukdomen och samla in pengar för att finansiera forskningsprojekt kring KOL. Hjärt-Lungfonden vill på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen.

Källa: Hjärt-/lungfonden