Internationell konferens om äldres ensamhet

Hur kan vi bryta äldres isolering, öka den sociala delaktigheten och genom tekniska hjälpmedel skapa delaktighet och gemenskap?

Isolering, oceaner av tid, ingen som lyssnar och vänner som går bort en efter en. Att bli äldre innebär ofta att bli ensam.

Den 23-24 september hålls en konferens i Norrköping där äldres ensamhet och sociala isolering ska belysas och diskuteras ur olika perspektiv genom forskarpresentationer och diskussioner. Bakom konferensen står NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande vid Linköpings universitet.

– Det känns roligt att vi kommer att ha så många väldigt kunniga personer på plats som specialiserat sig just på äldres svårigheter i samband med känslor av ensamhet. Eftersom det här är en arbetskonferens, så hoppas vi att den ska utmynna i konkreta förslag i hur man kan jobba i de här frågorna, säger Elisabet Cedersund, professor i äldre och åldrande, vid NISAL, Linköpings universitet.

Bland talarna märks internationella namn som professor Christina Victor, Brunel University, England, professor Mima Cattan, Northumbria University, England, samt professor Lars Andersson, Linköpings universitet.

– Vi är också stolta över att kunna presentera till exempel Anna Goodman, som arbetar med Campaign to End Loneliness i London, och professor Theo van Tilburgh vid Vrije Universiteit Amsterdam, Holland, som talar om ensamhet efter skilsmässor, säger Elisabet Cedersund.

Konferensen och projektet bedrivs av NISAL i samverkan och med stöd från den regionala innovationssatsningen Hälsans nya verktyg.

Konferensen är en förkonferens inför AAL Forum, den stora årliga konferensen och mässan i det separata EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme. AAL Forum hålls i år i Norrköping den 24-26 september, med Hälsans nya verktyg som värd.

Konferensen Ensamhet och social isolering bland äldre pågår 23-24 september. Dag ett är konferensen förlagd till Arbetets museum i Norrköping, och dag två till Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping. Media är välkomna att närvara på hela eller delar av konferensen.

Program & anmälan: http://www.isv.liu.se/nisal/samverkansprojekt?l=sv