Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbete har Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden.

–  Med ökad kunskap kan personal som arbetar i ordinärt boende känna sig trygga i arbetet och därmed ge bästa möjliga omvårdnad. Säger Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram, koststrateger som tillsammans författat handboken.