Rehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Konferens 1-2 december i Stockholm
Trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla äldre har rätt till specifik rehabilitering så varierar tillgången till rehabilitering stort över landet. Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Detta gör att du som verksam inom rehabilitering för äldre ställs inför en enorm press genom att vara vårdens viktigaste resurs.

Konferensens två dagar är fyllda med nya praktikfall och evidensbaserade arbetssätt som inspirerar och fördjupar din kompetens inom rehabilitering. Vad krävs av dig och rehabiliteringen för att den äldre ska åldras hälsosamt?

Du får bl.a. lyssna till:

IFAS – individuella förebyggande aktiviteter i samverkan inom särskilt boende
Karola Lindmark, MAR, leg. arbetsterapeut & Elin Berglund, sjukgymnast, Örnsköldsviks kommun

Professionellt bemötande & förhållningssätt vid demenssjukdom
Dagny Vikström, leg. arbetsterapeut, demensutvecklare och medförfattare till ”Demensboken – levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt”

Nationella riktlinjer för strokesjukvård i praktiken
Disa Sommerfeld, leg. sjukgymnast, med. dr, adjungerad lektor, Danderydsgeriatriken, Karolinska universitetssjukhuset & Karolinska Institutet

Läs mer här…

Varmt välkommen på årets rehabiliteringskonferens där de äldre är vårt fokus!
Elisabet Sjöberg
Projektledare