Avhandling Hälsoekonomi vid reumatoid artrit

Nya läkemedel är nästan alltid dyrare än gamla, befolkningen blir äldre och sjukvården får inte mer pengar. Hälsoekonomiska analyser, som kan visa vad som är mest kostnadseffektivt, blir därför allt viktigare.

Reumatologen Johan A Karlssons avhandling handlar om olika sätt att värdera behandlingen av reumatoid artrit, RA. Han visar bl.a. att skattningen HAQ (Health Assessment Questionnaire, som inriktar sig på funktionsförmågan) speglar kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall bättre än två andra metoder som mäter sjukdomsaktivitet och livskvalitet.

Johan Karlsson visar också att de dyrare biologiska läkemedlen inte ger bättre resultat än konventionell kombinationsbehandling för patienter som nyligen fått RA, vare sig i fråga om livskvalitet eller kostnader för sjukvård, sjukskrivning och förtidspension, i varje fall inte på kort sikt.

Avhandlingen heter Health economics and its measures in rheumatoid arthritis, och läggs fram den 5 december.

Johan A Karlssons handledare var Pierre Geborek.

Mer info https://lup.lub.lu.se/search/publication/4779044

 

Källa: Lunds universitet