Allt fler äldre kräver nytänk

Projektet Agera, initierat av rektor, ska ge LiU bättre förutsättningar att driva fram lösningar på morgondagens behov av äldrevård.

Vi vill skapa en kultur av nytänkande, innovationskraft och ett entreprenöriellt förhållningssätt, där anställda och studenter möts över fakultets- och programgränser och bidrar med kompetens och engagemang som genererar nya idéer, lösningar och samarbeten som bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Moa Yngve som är projektledare vid InnovationskontorEtt.

Projektet, som initierats av rektor Helen Dannetun och nu stöds av Tillväxtverket, tar avstamp i välfärdsutmaningen kring den åldrande befolkningen där LiU vill bidra med lösningar på morgondagens behov av vård och omsorg. Det kan vara idéer för att utveckla produkter, tjänster, metoder eller arbetsprocesser som förbättrar äldrevården.

Arbetet inom Agera ska spänna från insatser kring kompetensutveckling för lärare och praktiska moment i utbildning till att skapa inspirerande fysisk och virtuell miljöer för att implementera lösningarna.

Samtliga fakulteter kommer att involveras i  satsningen och arbetet har redan påbörjats inom medicinsk fakultet.

Läs mer: http://www.innovationskontorett.se/om/agera/

Källa: Linköpings universitet