Mycket kan vinnas i vården av sköra äldre

En ny studie visar att omhändertagande av sköra äldre på ett nytt sätt ger hälsovinster. För var tionde patient som fått ta del av det nya arbetssättet i vården utanför sjukhus lever ytterligare en person efter 3 år. Dessutom behövs det nästan 30 procent färre vårddagar på sjukhus under samma tid.

Nyckelfaktorer i det nya arbetssättet är tillgång till personal med geriatrisk kompetens, teamarbete, samverkan och mer tid för vårdpersonal och patienter att mötas.

”Man kan inte nog poängtera betydelsen av god kommunikation. Syn- och hörselnedsättning och andra funktionsnedsättningar hos äldre gör att saker och ting tar längre tid helt enkelt. Tid behövs också för samverkan med andra involverade parter och över huvudmannagränser. Det måste vi acceptera i vården!” säger Anne Ekdahl som lett studien.

Studien har publicerats on linet i den amerikanska tidskriften JAMDA: Ekdahl, A. W., et al. (2016). “Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months ” JAMDA In Press. Available on line 21 of January.

Källa: Svenska Geriatrisk Förening