Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

En fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av äldre över 65 år. Det är särskilt män över 80 år som är överrepresenterade. I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Välfärd och folkhälsa en utbildningsdag med fokus på äldres hälsa.

– Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på. Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre som tar sitt liv. Det är därför oerhört viktigt att alla som arbetar med och möter äldre personer, snabbt kan känna igen varningstecknen, säger Tabita Björk, forskare och uppföljningsstrateg inom psykiatrin i Region Örebro län.

Vikten av att snabbt kunna identifiera varningstecken

– Vi har uppmärksammat den internationella suicidpreventionsdagen med den här typen av utbildningar de senaste åren. I år har vi äldre som tema och till nästa år planerar vi att ha barn och unga som tema för dagen, säger Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare inom psykiatrin i Region Örebro län.

Valet av äldre som tema för dagen grundar sig i de studier som visar att äldre är en grupp som av olika anledningar inte får den vård och omsorg som de borde få. Inom Region Örebro län finns ett grundläggande fokus på arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa. Vi uppmärksammar den internationella suicidpreventiva dagen genom den här utbildningen. Vårt syfte är att ge personal som på olika arbetsplatser i vårt län möter den här gruppen en ökad insikt i vikten av att snabbt kunna identifiera kända varningstecken.

Hälsa och kopplingen till riskerna för självmord

Under dagen får ett drygt 100-tal deltagare från hälso- och sjukvården samt från olika kommunala verksamheter ta del av tre föreläsningar samt information om Region Örebro läns övergripande handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa. Delar som belyses under dagen är:

  • Så ser vårdkonsumtionen ut bland äldre före suicid.
  • Hälsofrämjande arbete och bemötande kan påverka äldres psykiska hälsa. Ett exempel från ett utvecklingsprojekt i Kumla
  • Första hjälpen vid psykisk ohälsa. Susanne Rolfner Suvanto särskild utredare för nationell kvalitet inom äldreomsorgen.

Föreläsningen arrangeras den 12 september på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) men för att så många som möjligt ska kunna ta del av den länkas den till sju orter i länet.

Källa: Örebro Universitet