Utvecklingsprojekt för att minska antalet fallolyckor bland äldre

Det finns mycket som händer när man blir äldre. En sak är att risken för att ramla ökar. Nu utvecklar Örebro kommun arbetet med att förhindra fall hos äldre och att förbättra rehabiliteringen efteråt, genom ett projekt med ett rehabiliterande team.

– Att man ramlar är den vanligast förekommande risken för de äldre. Rädslan för att ramla är hindrande i vardagen och när man väl ramlar kan det leda till både allvarliga skador och svårigheter att klara sin vardag. Personalen har arbetat med fallprevention tidigare, men nu vill vi stärka upp det förebyggande och rehabiliterande arbetet ännu mer för att minska antalet fall, säger Daniel Jansson Hammargren, programdirektör Social välfärd.

Det rehabiliterande teamet ska utforma metoder och rutiner för fallprevention och fungera som ett expertstöd och en resurs till ordinarie personal. För den som får hjälp av teamet innebär det en ordentlig utredning av vad som ligger bakom att personen har risk att falla. Utredningen ger både personen och övriga teamet en gemensam målsättning att arbeta emot och att ta fram åtgärder utifrån.

– Tillsammans med rehabteamet får man hjälp att hitta problem och svårigheter i sin vardag. Viktiga områden att titta på är fysisk, psykisk och social aktivitet, vilka läkemedel som personen tar, hur det är med mat och näring och hur miljön omkring personen påverkar. Åtgärder kan t.ex. vara genomgång av läkemedel, balans- och styrketräning och anpassning av miljön i bostaden, berättar Åsa Erkers som är projektledare för arbetet.

Teamet börjar sitt arbete på Skebäcksgården och Elgströmska huset i februari. I april utökas projektet med ett antal hemvårdsområden. Resultatet av teamets arbete följs upp kontinuerligt och erfarenheterna redovisas i slutet av året tillsammans med förslag på åtgärder att införa i hela organisationen för att minska antalet fall hos äldre.

Källa: Örebro kommun