Fler reumatiker i arbete med tidig diagnos och behandling

I EU skulle ytterligare en miljon personer kunna vara i arbete varje dag om personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen fick rätt diagnos i ett tidigare skede. Det visar forskning som den europeiska paraplyorganisationen för reumatiska sjukdomar, EULAR, lyfter fram i samband med Internationella reumatikerdagen 12 oktober. Årets internationella tema är arbetsliv och reumatisk sjukdom.

– Arbete är så viktigt för självkänslan och oberoendet. Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla. De flesta människor med reumatisk sjukdom både kan och vill jobba, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Tre förändringar skulle förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar – tidigare insatser för att begränsa smärta, trötthet och stelhet som gör det svårt att fortsätta arbeta, större medvetenhet om de utmaningar som människor med reumatiska sjukdomar står inför och en översyn av hur vi arbetar. Möjlighet till flextid, bättre möjlighet till hemarbete och till höj- och sänkbara skrivbord kan göra stor skillnad.

– Tidig diagnos, remiss till en reumatolog och tillgång till effektiva behandlingar förbättrar livskvaliteten och förmågan att arbeta. Tyvärr får alldeles för många vänta på diagnos, och därmed behandling, säger Lotta Håkansson.

Totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk sjukdom. Många lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar. I takt med att de moderna läkemedelsbehandlingarna har blivit fler och bättre har möjligheterna att delta aktivt i arbetslivet ökat.

– Reumatisk sjukdom inte ska vara ett hinder för att arbeta. Alla människor ska ges möjlighet att arbeta till 100 procent av sin förmåga och kunna försörja sig på det. Om ens förmåga är 90 procent av en heltid är det orimligt att kräva att en person ska vara sjukskriven 25 procent. Det är slöseri med resurser och arbetskraft, säger Lotta Håkansson.

 

Om kampanjen Time2Work!

”Time2work” är temat för Reumatikerförbundets kampanj på Internationella reumatikerdagen. Kampanjen är initierad av EULAR, European League Against Rheumatism. Kampanjen syftar till att lyfta betydelsen av arbete och behovet av tidig diagnostisering av reumatiska och sjukdomar i rörelseorganen, samt snabb tillgång till evidensbaserad behandling som kan förhindra ytterligare skador och lidande för individen och kostnader för samhället. #connecttoday #Time2work

Om Internationella reumatikerdagen 12 oktober

Internationella Reumatikerdagen, World Arthritis Day, grundades 1996 av Arthritis and Rheumatism International, ARI, och uppmärksammas varje år den 12 oktober runt om i hela världen. Mer information om de aktiviteter som Reumatikerförbundet, dess föreningar och distrikt genomför finns på Reumatikerförbundets hemsida www.reumatiker.se.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 48 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Källa: Reumatikerförbundet