En annons i Svensk Geriatrik är en god investering

I Svensk Geriatrik når du som annonsör ut till Sveriges geriatriker, allmänläkare, dietister och sjuksköterskor verksamma inom äldrevård och geriatrik

Bakom Svensk Geriatrik står hela Svensk Geriatrisk Förening kunniga redaktion och starka varumärke. 

Svensk Geriatrik bevakar områden inom vetenskap, medicinsk forskning, läkemedel, behandling och omvårdnadsfrågor inom geriatrik och äldrevård.

Upplagan under 2019 är 5.900 ex/utgåva och utkommer med 4 utgåvor.

För att boka din annons i Svensk Geriatrik eller på svenskgeriatrik.se kontaktar du:

Tanja Nilsson på adviser:
Tel: 040-64 304 05
E-post: tanja@adviser.se

Annonspriser

Utgivningsplan 2019

Redaktionella program 2019

Nr , tema och utgivningsdag

#1 – Prevalens ( 1 mars )
#2 – Aktuell forskning ( 11 juni )
#3 – Malnutrition ( 4 oktober )
#4 – Fysisk aktivitet ( 6 december )