Åldrande

Hederspris för bok om äldre

Marie Ernsth Bravell, docent på Hälsohögskolan vid Jönköping University, har tillsammans med tre andra redaktörer fått Studentlitteraturs hederspris 2017 för boken Omvårdnad & Äldre. De övriga tre redaktörerna som får pris är Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist från Högskolan i Kristianstad, samt Helle Wijk från Göteborgs Universitet. Boken kommer att finnas i handeln i augusti. – Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att få ett sådant erkännande, och det är extra kul att flera av författarna arbetar vid …

Läs merHederspris för bok om äldre

Många äldre upplever ensamhet och oro

Var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen större. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla äldre med äldreomsorg. I år har Socialstyrelsen valt att i Så tycker de äldre om äldreomsorgen analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper. Det är de som har svarat att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, de som säger sig ofta besväras av …

Läs merMånga äldre upplever ensamhet och oro

Patienter får inte kunskap om sin hälsa

Allt fler blir äldre och ökade krav ställs på sjuksköterskors förmåga att stödja patienter i hur de kan ta hand om sin egen hälsa. – Min forskning visar att sjuksköterskorna inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande. Men de anser själva att de har en hög kompetens inom området, säger Anne-Louise Bergh, universitetslektor vid Högskolan i Borås. År 2050 beräknas 25 procent av vår befolkning vara 65 år eller äldre. Det är en betydande ökning från dagens …

Läs merPatienter får inte kunskap om sin hälsa