Åldrande

Äldre ”debuterar” sent inom äldreomsorgen

En ny studie visar att genomsnittet för äldre personer som för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet sker vid 84 års ålder. Studien visar även att 80 procent av de som för första gången får äldreomsorg är ensamboende.  Bland äldreomsorgens debutanter är olika funktionsnedsättningar vanliga. Mer än hälften av de äldre behöver hjälp med att tillgodose något av de vanligaste grundläggande personliga behoven såsom att t.ex. duscha. En tredjedel är svårt eller mycket svårt rörelsehindrade och en …

Läs merÄldre ”debuterar” sent inom äldreomsorgen

Äldre missnöjda med att bo kvar hemma

En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag. Maria Kulander, forskare och doktorand vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH, har studerat hur åldersgruppen 65-85 år boende i ordinarie bostadssektor upplever sitt boende. Hon har genomfört sin studie i Gävle, där bostadsmarknaden är i jämvikt och …

Läs merÄldre missnöjda med att bo kvar hemma

Cancer vanligaste dödsorsaken för kvinnor åren efter klimakteriet

    Hjärt- och kärlsjukdomar har ansetts vara den vanligaste dödsorsaken för kvinnor åren efter klimakteriet. En ny studie visar att den vanligaste dödsorsaken under åren fram till 80 års ålder i själva verket är cancer. – Detta är naturligtvis något som bör beaktas när vi planerar vård och förebyggande åtgärder för kvinnors hälsa, säger forskaren Dominique Hange som lett studien vid Sahlgrenska akademin.   I den så kallade Kvinnoundersökningen har forskare vid Göteborgs universitet under mer än 40 år …

Läs merCancer vanligaste dödsorsaken för kvinnor åren efter klimakteriet