Åldrande

Kvinnors hälsa förbättras åren före pension

Personer i åldern 55-84 år uppger i högre utsträckning att de har nedsatt rörelseförmåga än befolkningen som helhet. Nedsatt rörelseförmåga innebär till exempel att inte kunna gå uppför ett trappsteg eller ta en kort rask promenad. Med stigande ålder ökar andelarna och redan i åldersgruppen 55-64 år rapporteras en nedsatt rörelseförmåga med 28 procent för kvinnor och 17 procent för män. Även om den äldsta undersökta gruppen (75–84 år) på många områden utmärker sig genom att hälsan uppges som klart …

Läs merKvinnors hälsa förbättras åren före pension

Högt betyg till åldrandeforskning

Umeå universitets framstående åldrandeforskning får fortsatt starkt stöd av internationella utvärderare, bland annat nämns mycket hög vetenskaplig kvalitet, utvecklade internationella samarbeten, ökad produktivitet och stärkt jämställdhet. År 2006 beviljade Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas större tioåriga stöd till tjugo så kallade Linnémiljöer och åtta forskarskolor. En av dessa miljöer var forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor vid Umeå universitet, som också fick medel för att starta upp en forskarskola i befolkningsdynamik och offentlig politik. Efter halva bidragsperioden har samtliga miljöer och forskarskolor nu …

Läs merHögt betyg till åldrandeforskning

Enäggstvillingar avslöjar genetiska mekanismer bakom åldrandet

I en ny studie som letts från Uppsala universitet har forskare jämfört DNA:t hos tvillingar i olika åldrar. Studien visade att DNA-förändringar i normala blodceller där stora eller små DNA-segment har bytt riktning, duplicerats eller helt förlorats är vanligare hos äldre människor än hos yngre. Resultaten kan bidra till att förklara varför immunförsvaret försvagas hos äldre. Under en människas liv uppkommer hela tiden förändringar i cellernas DNA. Dessa kan innebära att enskilda byggstenar i DNA:t förändras men än vanligare är …

Läs merEnäggstvillingar avslöjar genetiska mekanismer bakom åldrandet