Artrit

Immunsvarets bredd kopplat till grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

Vid diagnostik av ledgångsreumatism mäts vanligen antikroppar mot aminosyran citrullin. I en ny studie från Uppsala universitet visas att det framför allt är en bred mix av olika antikroppar i leden som kan kopplas till höggradig inflammation och ledskada. Fynden, som publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, kan på sikt leda till förbättrad diagnostik. Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar leder och andra organ. Som hjälp vid diagnostik av sjukdomen analyseras antikroppar mot …

Läs merImmunsvarets bredd kopplat till grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

Ny teori om varför fler kvinnor än män får autoimmuna sjukdomar

Nu presenteras nya fynd om möjliga mekanismer bakom könsskillnaderna när det gäller reumatism och andra autoimmuna sjukdomar. Studien, publicerad i Nature Communications, kan få betydelse för hur sjukdomarna behandlas framöver. – Det är jätteviktigt att förstå vad som ligger bakom att de här sjukdomarna är så mycket vanligare bland kvinnor. På så sätt kan man på sikt behandla sjukdomarna på ett bättre sätt, säger Åsa Tivesten, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, överläkare och en av författarna till studien. Vid …

Läs merNy teori om varför fler kvinnor än män får autoimmuna sjukdomar

Mindre än hälften av patienterna med gikt får förebyggande behandling

Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Västra Götalands-regionen och förekomsten har ökat betydligt de senaste tio åren. Men knappt hälften av patienterna med gikt får en förebyggande behandling. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin, den första i Norden som undersökt hur vanligt förekommande gikt är. Gikt är en kristallartrit, där förhöjda halter av urinsyra faller ut som kristaller i leder och mjukdelar, vilket ger upphov till en kraftigt smärtsam inflammation som kommer i attacker och spontant avklingar efter …

Läs merMindre än hälften av patienterna med gikt får förebyggande behandling