Artros

Avhandling Hälsoekonomi vid reumatoid artrit

Nya läkemedel är nästan alltid dyrare än gamla, befolkningen blir äldre och sjukvården får inte mer pengar. Hälsoekonomiska analyser, som kan visa vad som är mest kostnadseffektivt, blir därför allt viktigare. Reumatologen Johan A Karlssons avhandling handlar om olika sätt att värdera behandlingen av reumatoid artrit, RA. Han visar bl.a. att skattningen HAQ (Health Assessment Questionnaire, som inriktar sig på funktionsförmågan) speglar kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall bättre än två andra metoder som mäter sjukdomsaktivitet och livskvalitet. Johan Karlsson visar …

Läs merAvhandling Hälsoekonomi vid reumatoid artrit

Transplantation av broskhinna – ny behandlingsmetod vid artros i underarmen

Transplantation av broskhinna från revbenen, så kallad perichondrietransplantation, är ett nytt behandlingsalternativ vid ledförslitning i armen orakad av artros. Metoden har utvecklats av handkirurger på Akademiska sjukhuset och tidigare med framgång använts framförallt på knogleder i handen. Transplantationsmetoden presenteras på kirurgdivisionens vårmöte den 12 april. – Fördelen är med att rekonstruera slitna leder med broskhinna är att man använder kroppsegen vävnad och därmed undviker främmande kroppsreaktioner och lossningsproblematik som kan uppstå efter proteskirurgi. Och jämfört med steloperation, det andra behandlingsalternativet, …

Läs merTransplantation av broskhinna – ny behandlingsmetod vid artros i underarmen