Avhandling

Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Ett år av återkommande dietist-ledd handledning för personal på äldreboenden resulterade i en bättre måltidssituation för de äldre, bland annat avseende dukning, servering, ljudnivå och social interaktion mellan personal och brukare. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades minnesförmågan positivt. I ett mat- och måltidsprojekt genomfört på åtta äldreboenden visade sig ett års handledning av personalen vara mer effektivt jämfört med mer traditionella utbildningsinsatser för att förbättra …

Läs merTid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Dold riskgrupp för benskörhet

En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men ett sådant fynd kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Ny forskning vid Lunds universitet visar hur en dold riskgrupp kan avslöjas tidigt och ges förebyggande behandling. – Genom ny kunskap kan vi bättre identifiera dem som bör utredas för benskörhet, osteoporos, och ha bäst nytta …

Läs merDold riskgrupp för benskörhet

Olika typer av äldreboenden remitterar olika ofta till akuten

Att åka till akuten vid försämringar i hälsotillståndet är ibland nödvändigt för äldre som bor på äldreboenden. Men att komma från en miljö där man är trygg och känd kan också innebära risker för exempelvis ökad förvirring. Det är därför viktigt att undvika onödiga remitteringar till akuten. I en ny avhandling har Marie Kirsebom undersökt organisatoriska faktorer relaterade till remitteringar av äldre personer från äldreboenden till akutmottagningen. Marie Kirsebom har intervjuat sjuksköterskor och husläkare verksamma vid äldreboenden. Hon har också …

Läs merOlika typer av äldreboenden remitterar olika ofta till akuten