Avhandling

Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män

Kvinnor som behandlas för högt blodtryck får inte samma läkemedel som män. Kvinnor når inte heller behandlingsmålen lika ofta som män gör. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som granskat över 40 000 patienter. Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning drabbas någon gång av högt blodtryck. Hos såväl kvinnor som män är högt blodtryck en av de vanligaste orsakerna till hjärt-kärlsjukdom som stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har studerat 40 825 patienter som …

Läs merKvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män

Koppla behandling till äldres vardag

Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Att yrsel och fall är nära sammakopplat vet vi, men en ny avhandling från Lunds universitet visar att riskfaktorerna är många och behovet av stöd och hjälp individuella. Vården måste utveckla nya metoder för att möta olika behov. – Nedsatt syn var till exempel en riskfaktor bland de som var mellan 60-80 år och trötthet var en bidragande orsak bland de över 80 år. …

Läs merKoppla behandling till äldres vardag

Formell kunskap räcker inte för att tillgodose behoven i äldreomsorgen

För att tillgodose behoven i äldreomsorgen räcker det inte med formell kunskap. För att få en bra omsorg är det viktigt att den formella kunskapen sammanlänkas med informell kunskap. Detta visar Ulrika Börjesson i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ett krav som personal i äldreomsorgen har är att öka kunskapen för att öka kvaliteten på omsorgen. Ulrika Börjesson beskriver i sin avhandling vad kunskap innebär i praktiskt socialt arbete för personal i kommunal äldreomsorg. – Bara för att man …

Läs merFormell kunskap räcker inte för att tillgodose behoven i äldreomsorgen