Demenssjukdom

Biomarkörer i ryggvätska kan identifiera Alzheimerssjuka

Genom att analysera särskilda biomarkörer i ett vanligt ryggvätskeprov går det att skilja patienter med Alzheimers från patienter med andra demensjukdomar. Metoden, som studerats av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan på sikt leda till att Alzheimers kan upptäckas tidigare. På grund av likartade symtom kan det vara svårt att skilja patienter med Alzheimers från patienter med andra demenssjukdomar, liksom att skilja patienter med Parkinsons sjukdom från de med andra motoriska sjukdomar. Att kunna ställa en korrekt diagnos är en förutsättning …

Läs merBiomarkörer i ryggvätska kan identifiera Alzheimerssjuka

Patienter med minnesproblem vanligt på svenska sjukhus

Många äldre som läggs in på sjukhus lider av kognitiv svikt som tidigare inte varit känd hos patienten. Det visar en studie gjord vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Om minnesstörningarna inte upptäcks under sjukhusvistelsen kan det i värsta fall leda till att patienterna får en felaktig behandling – Så många som 73 procent av patienterna över 60 år led av kognitiv svikt. Det visar att det är ett vanligt problem som till stor del är okänt, säger Gustav Torisson, underläkare och …

Läs merPatienter med minnesproblem vanligt på svenska sjukhus

Ökad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Om personer med demens, deras närstående och övriga vårdare involveras i planeringen ökar livskvaliteten och möjligheten för alla drabbade att delta i samhällslivet. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV. – Kunskap som finns hos familjen, vårdpersonal och andra stödpersoner bör tas tillvara när man utvecklar service för personer med demens och deras familjer, säger Aud Johannessen som försvarar sin avhandling den 20 juni. Aud Johannessens har i sin avhandling Dementia and Public Health – with …

Läs merÖkad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara