Demenssjukdom

Rehabilitering av äldre, konferens i Stockholm 6-7 november 2012

Unik konferens med fokus på äldrerehabilitering Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Behovet av äldreomsorg ökar och rehabilitering blir en allt viktigare insats. Under dessa två dagar har vi därför samlat ledande experter och framgångsrika praktikfall för att hjälpa dig att möta behovet på ett effektivt sätt och få de praktiska verktygen du behöver. Rehabilitering av äldre är en investering! Du får bland annat lyssna till hur du kan …

Läs merRehabilitering av äldre, konferens i Stockholm 6-7 november 2012

Förändringar i hjärnans vitsubstans kopplas till demens

Vissa symptom som är typiska för demenssjukdomar har en koppling till förändringar av hjärnans vitsubstans. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som öppnar ett nytt spår mot framtida behandling av demens. Senare års forskningsresultat har visat att personer som drabbas av blodkärlsdemens, Alzheimers sjukdom, och andra demenssjukdomar ofta har förändringar i hjärnans vitsubstans. I den vita substansen dominerar långa nervutskott (axoner). Dessa ligger normalt inbäddade i fettrika skidor (myelin) vilket ger en snabb spridning av nervimpulser. I …

Läs merFörändringar i hjärnans vitsubstans kopplas till demens

Aktivt liv kan bevara minnet när du blir äldre

Ett nytt sätt att förklara bibehållet minne hos äldre lanseras nu av bl.a. Umeåforskaren Lars Nyberg: Det hänger mera samman med att lyckas underhålla hjärnans funktion genom en aktiv livsstil än att hjärnan skulle börja arbeta på ett annat sätt. Det är väl känt att vissa minnesfunktioner försämras med stigande ålder. Studier från bland annat det Umeå-baserade Betulaprojektet påvisar dock en betydande variation i den äldre befolkningen. Vissa personer i 70-års åldern kan uppvisa en minnesprestation som motsvarar den genomsnittliga …

Läs merAktivt liv kan bevara minnet när du blir äldre