Demenssjukdom

Studie ger nya svar om minnets åldrande

– Verkligheten är mer komplex än vad tidigare forskning riktat in sig på. Det är inte så som man tidigare har trott att enstaka faktorer ligger bakom minnets åldrande. Minnet påverkas av kombinationer av faktorer alltså sådant som till exempel kön, ålder, hälsa eller livsstil. Kombinationer som resulterar i tydliga negativa effekter kan kallas för kritiska kombinationer och vår forskning visar att det förmodligen är många kritiska kombinationer som påverkar minnet, säger Ola Sternäng, nybliven doktor vid psykologiska institutionen vid …

Läs merStudie ger nya svar om minnets åldrande

Fysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende

Ett högintensivt funktionellt träningsprogram kan genomföras och har positiva effekter på fysisk funktionsförmåga och självständighet i aktiviteter i dagliga livet för äldre personer i särskilt boende, med och utan demenssjukdom. Det visar den avhandling som Håkan Littbrand försvarade vid Umeå universitet. Nedsatt fysisk funktionsförmåga är vanligt bland äldre personer som bor på särskilt boende och hos personer med demenssjukdom. Nedsättningen leder ofta till behov av hjälp i aktiviteter i det dagliga livet (ADL), t.ex. personlig vård och förflyttning inomhus. I …

Läs merFysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende

Intensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring

Ett högintensivt träningsprogram har god effekt på äldre människor både med och utan demenssjukdom även om de är undernärda, skriver Maine Carlsson i sin nya avhandling.. Förstoppning är vanligt bland äldre personer i särskilt boende och kan leda till nedsatt aptit och viktnedgång. Undernäring är också vanligt i denna grupp med förlust av muskelmassa, nedsatt immunförsvar och ökad risk för infektioner. Det är också vanligt med brist på fysisk aktivitet, och avhandlingen visar att ett högintensivt träningsprogram har god effekt …

Läs merIntensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring