Demenssjukdom

Aktivt liv kan bevara minnet när du blir äldre

Ett nytt sätt att förklara bibehållet minne hos äldre lanseras nu av bl.a. Umeåforskaren Lars Nyberg: Det hänger mera samman med att lyckas underhålla hjärnans funktion genom en aktiv livsstil än att hjärnan skulle börja arbeta på ett annat sätt. Det är väl känt att vissa minnesfunktioner försämras med stigande ålder. Studier från bland annat det Umeå-baserade Betulaprojektet påvisar dock en betydande variation i den äldre befolkningen. Vissa personer i 70-års åldern kan uppvisa en minnesprestation som motsvarar den genomsnittliga …

Läs merAktivt liv kan bevara minnet när du blir äldre

Studie ger nya svar om minnets åldrande

– Verkligheten är mer komplex än vad tidigare forskning riktat in sig på. Det är inte så som man tidigare har trott att enstaka faktorer ligger bakom minnets åldrande. Minnet påverkas av kombinationer av faktorer alltså sådant som till exempel kön, ålder, hälsa eller livsstil. Kombinationer som resulterar i tydliga negativa effekter kan kallas för kritiska kombinationer och vår forskning visar att det förmodligen är många kritiska kombinationer som påverkar minnet, säger Ola Sternäng, nybliven doktor vid psykologiska institutionen vid …

Läs merStudie ger nya svar om minnets åldrande

Fysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende

Ett högintensivt funktionellt träningsprogram kan genomföras och har positiva effekter på fysisk funktionsförmåga och självständighet i aktiviteter i dagliga livet för äldre personer i särskilt boende, med och utan demenssjukdom. Det visar den avhandling som Håkan Littbrand försvarade vid Umeå universitet. Nedsatt fysisk funktionsförmåga är vanligt bland äldre personer som bor på särskilt boende och hos personer med demenssjukdom. Nedsättningen leder ofta till behov av hjälp i aktiviteter i det dagliga livet (ADL), t.ex. personlig vård och förflyttning inomhus. I …

Läs merFysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende