Depression

Många äldre upplever ensamhet och oro

Var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen större. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla äldre med äldreomsorg. I år har Socialstyrelsen valt att i Så tycker de äldre om äldreomsorgen analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper. Det är de som har svarat att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, de som säger sig ofta besväras av …

Läs merMånga äldre upplever ensamhet och oro

Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

En fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av äldre över 65 år. Det är särskilt män över 80 år som är överrepresenterade. I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Välfärd och folkhälsa en utbildningsdag med fokus på äldres hälsa. – Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på. Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre …

Läs merPsykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

Antidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre är hög, samtidigt som man har konstaterat att äldre ofta inte får bra effekt av denna behandling. En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador. Socialstyrelsen har analyserat omfattning och risker med förskrivningen av smärtstillande opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel hos personer över 65 år då dessa läkemedelsgrupper har satts i samband med ökad risk för fallskada. I …

Läs merAntidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre