Depression

Existentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver, som man känner sig som mest ensam och sårbar. Det gäller inte minst för sköra äldre. Men meningsfulla samtal hjälpa, om vi vet i vilka situationer behovet uppstår. Ensamhet är ett brett fält. Den typ av ensamhet som är enklast att upptäcka är social ensamhet genom att exempelvis se hur många som bor eller äter ensamma. – När man arrangerar aktiviteter är det ofta den sociala …

Läs merExistentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Många äldre upplever ensamhet och oro

Var tionde äldre upplever svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen större. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning till alla äldre med äldreomsorg. I år har Socialstyrelsen valt att i Så tycker de äldre om äldreomsorgen analysera resultaten utifrån tre utsatta grupper. Det är de som har svarat att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, de som säger sig ofta besväras av …

Läs merMånga äldre upplever ensamhet och oro

Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

En fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av äldre över 65 år. Det är särskilt män över 80 år som är överrepresenterade. I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Välfärd och folkhälsa en utbildningsdag med fokus på äldres hälsa. – Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på. Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre …

Läs merPsykiatrin vill förhindra självmord hos äldre