Depression

Depression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade

Högt blodtryck och förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke bland människor som är 85 år eller äldre, enligt en avhandling vid Umeå universitet. Dessutom ökar risken att dö i åldersgruppen avsevärt för strokedrabbade personer som samtidigt är deprimerade, vilket är mycket vanligt i gruppen. – Tidigare befolkningsstudier har inte entydigt kunnat påvisa ett samband mellan högt blodtryck och att drabbas av stroke i mycket hög ålder, säger Carl Hörnsten, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och …

Läs merDepression i mycket hög ålder kopplat till ökad dödligheten hos strokedrabbade