Fall

Yrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Blir du yr när du lägger dig eller vänder dig i sängen? Det är en enkel fråga som effektivt identifierar om en person lider av godartad och botbar lägesyrsel, så kallad kristallsjuka, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Godartad lägesyrsel är vanligt och förekommer ofta odiagnostiserat bland äldre. Många lider i det tysta av yrsel och obalans, vilket har stor inverkan på livskvaliteten. Även om yrsel inte är livshotande ökar risken för otrygghet och fallolyckor när man går. Syftet med …

Läs merYrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för äldre i större skala. Kostnaden för att avlägsna de fem miljöhinder i Sverige som skulle vara till störst nytta för de äldre är betald inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. – De initiala investeringarna kompenseras genom att de äldre …

Läs merAnpassa bostäder för äldre – det lönar sig

Äldre med fallrisk får olämpliga läkemedel

Många äldre med benskörhet får mediciner som ökar risken för fall och höftfrakturer. Och den olämpliga medicineringen är även utbredd bland dem som redan drabbats av höftfraktur. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet. I takt med att antalet äldre blir fler så ökar också antalet höftfrakturer. I en uppskattning som tagits fram tidigare av forskare vid Lunds universitet beräknas en fördubbling av antalet höftfrakturer fram till 2050. Det skulle innebära 30 000 frakturer årligen varav flertalet drabbar äldre. Att …

Läs merÄldre med fallrisk får olämpliga läkemedel