Fall

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för äldre i större skala. Kostnaden för att avlägsna de fem miljöhinder i Sverige som skulle vara till störst nytta för de äldre är betald inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. – De initiala investeringarna kompenseras genom att de äldre …

Läs merAnpassa bostäder för äldre – det lönar sig

Äldre med fallrisk får olämpliga läkemedel

Många äldre med benskörhet får mediciner som ökar risken för fall och höftfrakturer. Och den olämpliga medicineringen är även utbredd bland dem som redan drabbats av höftfraktur. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet. I takt med att antalet äldre blir fler så ökar också antalet höftfrakturer. I en uppskattning som tagits fram tidigare av forskare vid Lunds universitet beräknas en fördubbling av antalet höftfrakturer fram till 2050. Det skulle innebära 30 000 frakturer årligen varav flertalet drabbar äldre. Att …

Läs merÄldre med fallrisk får olämpliga läkemedel

Utvecklingsprojekt för att minska antalet fallolyckor bland äldre

Det finns mycket som händer när man blir äldre. En sak är att risken för att ramla ökar. Nu utvecklar Örebro kommun arbetet med att förhindra fall hos äldre och att förbättra rehabiliteringen efteråt, genom ett projekt med ett rehabiliterande team. – Att man ramlar är den vanligast förekommande risken för de äldre. Rädslan för att ramla är hindrande i vardagen och när man väl ramlar kan det leda till både allvarliga skador och svårigheter att klara sin vardag. Personalen …

Läs merUtvecklingsprojekt för att minska antalet fallolyckor bland äldre