Fall

Fler dör av fallolyckor

Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan år 2000. Men det finns stora skillnader i statistiken beroende på var man bor i landet. Siffror från Socialstyrelsens patientregister visar att cirka 70 000 personer blir inlagda på sjukhus på grund av fallolyckor varje år. Fall är dessutom den vanligaste orsaken till dödsolyckor, över tusen personer skadas så allvarligt att …

Läs merFler dör av fallolyckor

Antidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre är hög, samtidigt som man har konstaterat att äldre ofta inte får bra effekt av denna behandling. En ny studie från Socialstyrelsen visar att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador. Socialstyrelsen har analyserat omfattning och risker med förskrivningen av smärtstillande opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel hos personer över 65 år då dessa läkemedelsgrupper har satts i samband med ökad risk för fallskada. I …

Läs merAntidepressiva läkemedel ökar fallskaderisk för äldre