Forskning

Högt betyg till åldrandeforskning

Umeå universitets framstående åldrandeforskning får fortsatt starkt stöd av internationella utvärderare, bland annat nämns mycket hög vetenskaplig kvalitet, utvecklade internationella samarbeten, ökad produktivitet och stärkt jämställdhet. År 2006 beviljade Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas större tioåriga stöd till tjugo så kallade Linnémiljöer och åtta forskarskolor. En av dessa miljöer var forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor vid Umeå universitet, som också fick medel för att starta upp en forskarskola i befolkningsdynamik och offentlig politik. Efter halva bidragsperioden har samtliga miljöer och forskarskolor nu …

Läs merHögt betyg till åldrandeforskning