Gastroeneterologi

Kostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Likt patienter med Crohns sjukdom har äldre människor med magproblem en tarmbarriär som inte fungerar optimalt. Men kostfibrer kan stärka tarmbarriären och skulle på så sätt kunna motverka mag- tarmproblem. Det visar John-Peter Ganda Mall i sin avhandling i biomedicin vid Örebro universitet. Tarmbarriärens funktion kan liknas vid ett filter. Den ska skydda mot skadliga ämnen och bakterier samtidigt som den ska ta upp näring från kosten.– En stor andel av äldre lider av magproblem som förstoppning och diarré och …

Läs merKostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Magproblem kopplat till psykiska besvär

Äldre med magproblem uppvisar inte bara tecken på en svag tarmbarriär utan mår också sämre psykiskt. Det visar en ny Örebrostudie – med orienterare som förebilder. Studien är ytterligare ett steg i sökandet efter det hälsosamma åldrandet. Tarmen har ett dubbelt uppdrag. Den ska ta upp näring ur maten vi äter. Samtidigt ska den vara en barriär och skydda kroppen från skadliga ämnen. Örebroforskarna Ida Schoultz och John-Peter Ganda Mall har undersökt tarmens barriär hos personer över 65 år. De …

Läs merMagproblem kopplat till psykiska besvär