Genetik

Ny genförändring upptäckt som kan orsaka ALS

Forskare i Umeå och i Tyskland har hittat ytterligare en pusselbit som kan förklara hur sjukdomen ALS kan uppkomma. Det handlar om förändringar i en gen som alla människor bär på. Det är i en gen med beteckningen KIF5A som forskare i Umeå och i Ulm i Tyskland har hittat tydliga avvikelser hos såväl patienter med så kallad sporadisk ALS som hos patienter med familjär ALS, det vill säga känd ALS i släkten. – Resultaten är överraskande och om de …

Läs merNy genförändring upptäckt som kan orsaka ALS

Särskild gen kan förvarna om depression hos äldre

En gen som redan kopplats till Alzheimers sjukdom tycks också öka risken för äldre att utveckla depression. Med hjälp av genen skulle riskpersoner kunna identifieras och behandlas i ett tidigt skede, det visar forskning från den välkända H70-studien i Göteborg. Genvarianten apolipoprotein ε4, ofta förkortad som APOE ε4, hör till en av neuropsykiatrins viktigaste biomarkörer. Genvarianten har en vetenskapligt bekräftad koppling till Alzheimers sjukdom, där personer som bär på genen både har en ökad risk att bli sjuk, drabbas tidigare …

Läs merSärskild gen kan förvarna om depression hos äldre

Viktig genetisk orsak till benskörhet avslöjas i stor internationell studie

Genom att studera ett av världens mest omfattande genetiska material har en internationell forskargrupp, som bland annat inkluderar fem forskare från Umeå universitet, identifierat en gen som är inblandad vid utvecklingen av benskörhet, osteoporos. Studien presenteras i den ansedda tidskriften Nature.   Det är inom det så kallade UK10K-projektet som forskarna har upptäckt en genetisk variant nära genen EN1, som har visat sig ha den starkast kända effekten på bentäthet och även samband med benbrott, som hittills har identifierats. – …

Läs merViktig genetisk orsak till benskörhet avslöjas i stor internationell studie