Hjälpmedel

Första totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige

Hjälpmedelsinstitutet har på uppdrag av regeringen genomfört den första totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige. Målsättningen med kartläggningen har varit att ge en bild av hur det ser ut i kommunerna. 288 av 290 kommuner har deltagit i kartläggningen, som visar att det finns brister. Bakgrunden till kartläggningen är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov ökar. Det ställer högre krav på arbetssätt och metoder inom äldreomsorgen. – Det är glädjande och unikt att vi har …

Läs merFörsta totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige