Hypertoni

Självvald gånghastighet ett mått på risk med högt blodtryck hos mycket gamla människor

Självvald gånghastighet kan vara en indikation på om ett högt blodtryck innebär en ökad risk för tidig död eller inte. Enligt en avhandling vid Umeå universitet med forskning baserad på befolkningsundersökningen Umeå 85+/GERDA verkar högt blodtryck vara förenat med ökad risk för död inom 5 år hos mycket gamla personer (minst 85 år) som har en uppmätt gånghastighet på minst 0,5 m/s. Hos personer med lägre gånghastigheter kan istället lågt blodtryck vara förenat med ökad risk för tidig död. – …

Läs merSjälvvald gånghastighet ett mått på risk med högt blodtryck hos mycket gamla människor

Kvinnor med hypertoni får sämre behandling än män

En ny stor studie visar att kvinnor som behandlas för hypertoni inte når målblodtrycket i lika stor utsträckning som män gör. – Och det beror inte på att kvinnor är mindre följsamma till den rekommenderade behandlingen, säger professor Thomas Kahan från Danderyds sjukhus. De är intressant nog mer följsamma än männen. En grupp forskare har samlat fakta från 75 000 patienter inom primärvården i Stockholmsområdet och Skaraborg, som kontrolleras hos allmänläkaren för hypertoni, dvs högt blodtryck. Förutom att man sett att …

Läs merKvinnor med hypertoni får sämre behandling än män

Högt blodtryck kan upptäckas tidigt hos tandläkaren

Om tandvården samverkade med primärvården kring provtagningar skulle fler patienter med tidigare okänt högt blodtryck eller högt blodsocker kunna få en diagnos i ett tidigt stadium. Det visar en avhandling från Uppsala universitet. Hälsofrämjande och preventivt arbete skall genomsyra hela hälso- och sjukvården samt vara en självklar del i all vård och behandling. En utgångspunkt i det preventiva tänkandet är att ju tidigare en sjukdom upptäcks, desto bättre blir prognosen. Ett sätt för tidig upptäckt är att via olika former …

Läs merHögt blodtryck kan upptäckas tidigt hos tandläkaren