Kardiovaskulära diagnoser

Kvinnor har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än män

Kvinnor har lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö av det än män i samma ålder, oavsett var i världen de lever. Det framgår av en studie som omfattar drygt 160 000 män och kvinnor i 27 länder. Forskare vid Göteborgs universitet är nu med och presenterar resultaten. Studien som publiceras i The Lancet har namnet PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study). Det är den första världsomfattande studien som har dokumenterat skillnader mellan kvinnor och män i riskfaktorer, behandling, …

Läs merKvinnor har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än män

Åsynen av åderförkalkade halskärl minskade sjukdomsrisken

Personer som fick se ultraljud på sina åderförkalkade halskärl får sedan en mindre farlig utveckling av riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, visar forskning från Umeå universitet. Det gäller även om de vid undersökningen själva inte upplevde några sjukdomssymtom. – Resultaten ger stöd för att bildbaserad information om åderförkalkning kan vara en metod att bygga vidare på för att minska insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom, säger Ulf Näslund, professor vid Umeå universitet och en av artikelns huvudförfattare. I en studie gjordes ultraljudsundersökning av …

Läs merÅsynen av åderförkalkade halskärl minskade sjukdomsrisken

Enkla medel minskar risk efter stroke

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, en tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. – Det går att med relativt enkla medel skapa rutiner som förbättrar nivåerna av blodtryck och blodfetter för denna grupp patienter som löper ökad risk för ny stroke, hjärtinfarkt och för tidig död, säger Joachim Ögren, läkare på medicinkliniken i Östersund och doktorand vid Umeå universitet. …

Läs merEnkla medel minskar risk efter stroke