Kardiovaskulära diagnoser

Livsstilsförändrande metod kan minska risken för stroke och ohälsa

Mer än var tionde kvinna i Göteborgsområdet drabbas någon gång i livet av en stroke. Det visar resultat från den omfattande Kvinnostudien vid Göteborgs universitet. Forskarna har också med framgång provat en metod där patienter som söker till vårdcentraler uppmuntras till förebyggande livsstilsförändringar. I den välkända Kvinnoundersökningen har forskare vid Göteborgs universitet sedan slutet av 1960-talet kartlagt hälsan hos fler än tusen kvinnor i Göteborgsområdet. I den senaste studien har forskarna fokuserat på risken för stroke. Studien visar att under …

Läs merLivsstilsförändrande metod kan minska risken för stroke och ohälsa

Inflammationshämning har begränsad effekt vid kronisk kranskärlssjukdom

I en världsomfattande studie har forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk kranskärlssjukdom hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom men studien gav ändå stöd för att inflammationshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. Sedan många år har man kunnat påvisa inflammation vid de åderförkalkningsförändringar i hjärtats kranskärl som leder till hjärtinfarkt. I en stor världsomfattande studie (STABILITY) har en internationell …

Läs merInflammationshämning har begränsad effekt vid kronisk kranskärlssjukdom

Högre andel kvinnor dör i första hjärtinfarkten

    Fler yngre kvinnor dör i sin första hjärtinfarkt, jämfört med männen. Och kvinnor får fortfarande en sämre efterbehandling efter infarkten. Det visar ny svensk forskning.   –   Prognosen för hjärtinfarkt har förbättrats, men inte lika mycket för kvinnor som för män, säger Johanna Berg, forskare vid Sahlgrenska akademin till Riksförbundet HjärtLungs tidning Status. I en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg där symtomen, dödligheten och prognosen vid hjärtinfarkt studerats, redovisas nya fakta vad gäller kvinnor. – Av hundra kvinnor …

Läs merHögre andel kvinnor dör i första hjärtinfarkten