KOL & Pneumonier

Högre risk för kvinnor att utveckla KOL

Kvinnor kan ha betydligt högre risk än män att utveckla lungsjukdomen KOL. Det visar forskare vid Lunds universitet i en ny studie. Med hjälp av en ny diagnostisk metod visas nu att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att utveckla KOL. Johannes Luoto, forskare vid Lunds universitet och läkare vid geriatriska kliniken på Skånes universitetssjukhus, har under sex års tid och på 2300 individer i åldrarna 65 till 100 år studerat insjuknande i lungsjukdomen KOL. -Vi ser …

Läs merHögre risk för kvinnor att utveckla KOL

D-vitaminbrist vanligt vid KOL

En studie på 98 patienter med lungsjukdomen KOL visar att över hälften av patienterna hade för låga halter av D-vitamin i blodet, och att var tionde hade utvecklat D-vitaminbrist. Forskare vid Sahlgrenska akademin föreslår nu att vården inför rutinmässiga D-vitaminkontroller för KOL-patienter. I den aktuella studien undersöktes både D-vitaminhalterna i blodet och kostintaget. Totalt deltog 98 patienter både från Göteborg och Uppsala samt 149 friska äldre kontroller från Göteborg i studien. – Vi fann att KOL-patienterna hade genomgående sämre D-vitaminstatus …

Läs merD-vitaminbrist vanligt vid KOL

Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL

Andelen kvinnor som dör i sjukdomen KOL i Sverige har ökat med 74 procent sedan 1997. Bland män är läget i stort sett oförändrat under samma period. Det visar Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012. − Kvinnor drabbas hårdare av KOL än män. De insjuknar tidigare i livet, behöver mer vård och dör oftare av sjukdomen. Får inte forskningen mer resurser för att bekämpa sjukdomen kommer dödligheten att fortsätta öka, säger professor Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. I dag dör fler …

Läs merKraftig ökning av kvinnor som dör i KOL