Konferenser & utbildning

Fasta är ett effektivt verktyg i cancerbehandling

Rätt diet kombinerat med cellgifter kan inte bara skydda kroppens eget immunförsvar, utan också få det att angripa cancerceller. Det visar forskning som presenteras den här veckan på Chalmers-konferensen Healthy Ageing. Valter Longo är professor vid University of Southern California och Chalmers jubileumsprofessor. Nu besöker han seminariedagarna Healthy Ageing på Chalmers den 30-31 augusti för att berätta om sin nya studie som publicerades i tidskriften Cancer Cell förra månaden. – Vi har tagit fram en diet som imiterar fasta, och …

Läs merFasta är ett effektivt verktyg i cancerbehandling

Rehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Konferens 1-2 december i Stockholm Trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla äldre har rätt till specifik rehabilitering så varierar tillgången till rehabilitering stort över landet. Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Detta gör att du som verksam inom rehabilitering för äldre ställs inför en enorm press genom att vara vårdens viktigaste resurs. Konferensens två dagar är fyllda med nya praktikfall och evidensbaserade arbetssätt som inspirerar och fördjupar …

Läs merRehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Internationell konferens om äldres ensamhet

Hur kan vi bryta äldres isolering, öka den sociala delaktigheten och genom tekniska hjälpmedel skapa delaktighet och gemenskap? Isolering, oceaner av tid, ingen som lyssnar och vänner som går bort en efter en. Att bli äldre innebär ofta att bli ensam. Den 23-24 september hålls en konferens i Norrköping där äldres ensamhet och sociala isolering ska belysas och diskuteras ur olika perspektiv genom forskarpresentationer och diskussioner. Bakom konferensen står NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande vid Linköpings …

Läs merInternationell konferens om äldres ensamhet